čtvrtek 22. září 2016

Taneční kroužek Hanáček Tovačov

Taneční kroužek Hanáček je  zájmovým kroužkem Základní školy a mateřské školy v Tovačově . Činnost kroužku nejmladších dětí je zaměřena na výuku jednoduchých tanečních her, říkanek a písní. Starší děti už zvládají základní taneční kroky a jednoduché říkanky postupně nahrazují krásnými hanáckými písněmi. Malé i velké děti tak získávají pohybové schopnosti, dramatické dovednosti, hudební cítění, jsou nuceni spolupracovat se svými vrstevníky a již v tomto věku si jsou schopni uvědomovat historii svého rodného kraje. Od osmého ročníku základní školy mají děti možnost přejít do souboru Hatě. Veškeré tyto "vznešené" cíle jsou přitom výbornou příležitostí pro vznik nových přátelství.

Taneční kroužek Hanáček bude každý týden ve čtvrtek 15,30 – 16,15h od 5.10. 2017 ve třídě Berušek.

sobota 14. března 2015

Tovačovské fěrtóšek 14.3.2015 foto pan Alkeš Procházka - děkujeme

VYSTOUPENÍ VIDEO
Tovačovské fěrtóšek 14.3.2015

video z našeho vystoupení od p. Mgr. Petra Vrány - děkujeme

POPELÁŘI

neděle 6. dubna 2014

Vynášení Moreny v Tovačově          Pěkné předvelikonoční  odpoledne   při  Vynášení  Moreny prožily děti společně se svými rodiči a prarodiči v Tovačově v sobotu 5.4. na tradiční společné akci  tanečního kroužku Hanáček a klubu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ.  Ve 14hodin se sešli  všichni na Náměstí.  Děti z Hanáčku zazpívali a zatančily Moreně na cestu. Se zpěvem se také vydaly   k Mlýnskému náhonu  kde byla  Morena zapálena a vyhozena do vody.  Na cestu na ni ještě děti zavolaly svá přání , na co se těší , že budou dělal  v nastávajícím jaře. Odpoledne pokračovalo na zahradě  blízké hájenky bohatým programem. Chlapci  se učili pod odborným dohledem dospělých  plést velikonoční  tatary. Děvčata zase zdobily stromečky na Květnou neděli,  která bude příští  týden.  Na svačinku dostaly děti špekáčky  opečné na ohni,  které v letošním roce  poskytl  dětem hodný sponzor p. Rous z Tovačova.  Zbylo také dost času i na hry s kamarády  a dovádění dětí.  Na závěr akce měl pro děti ještě  připravený  poklad za přinesené jaro velikonoční zajíček, který děti hledaly na tovačovské hrázi.   Pak už nezbývalo nic jiného jen se rozloučit a popřát si navzájem Veselé Velikonoce.  Bylo to prima a příští rok se určitě zase sejdeme.
 Děkujeme za kásné fotografie p.Lukáši Sládečkovi a Aleši Procházkovi.

středa 19. června 2013

Výročí domova pro seniory, loučení s Hanáčkem

https://plus.google.com/photos/116542582216902304352/albums/5892762961020705297

 Děkuji  mamince Sládečkové za foto z akce. 

středa 24. dubna 2013

Akce Hanáčku

10.12.2010"Koledování -Hanáčekm a Muzička ZUŠ Tovačov v MŠ".
11.12.2010"Koledování na nádvoří tovačovského zámku".
14.12.2010"Koledování v DS v Tovačově s Muzičkou ZUŠ.
22.12.2010 Zpívání u stromečku na náměstí v 16h.
28.2.2011 Dětské šibřinky
Velikonoční zvyky - vynášení Moreny, chození s májkem na Květnou neděli, hrkání, pomlázka.
26.3.2011 Tovačovské fěrtóšek
8.5.2011  Tovačovský jarmark
8.5.2011  Hody v Oplocanech
28.5.2011  Hanácké slavnosti Chropyně
11.6.2011  Hudební slavnosti Pavlovice
14.6.2011 Klub důchodců Tovačov, mažoretky i kroj.
27.9.2011 Akademie k 120. výročí ZŠ v Tovačově
11.12.2011 Zpívání koled - Vánoce v tovačovském zámku
26.2.2012 Dětské šibřinky
24.3. Vynášení Moreny
8.4.2012 Zahájení zámecké sezóny
21.4.2012 Přehlídka pódiových skladeb Tovačov
8.5. 2012 Májové slavnosti v tovačovském zámku
30.5. 2012 Kácení máje v Domově seniorů v Tovačově
1.6,2012 Dětský den ZŠ a MŠ v Tovačově 
2.6.2012 Majetínské věneček
16.6. 2012 Otvírání muzea v Záhlinicích
22.9.2012 III.Setkání Hanáků na Svatováclavských hodech v Tovačově
16.12.2012 Vánoční koledování v tovačovském zámku
2.2.2013 Vodění medvěda s hanáckým souborem Hatě Tovačov
24.2.2013 Dětské šibřinky - Námořníci a Havajské tanečnice
16.3.2013 Tovačovské fěrtóšek
23.3.2013 Přehlídka dětských hanáckých souborů Prostějov
24.3.2013 Vynášení Moreny-vítání jara s KrpŠ Tovačov
30.4.2013 - vystoupení na čarodějnicích v Tovačově- Námořníci a Havajské tanečnice
8.5.2013 - Cebolenke a Makolenke na tovačovském jarmarku.
25.5.2013 - Hanácké slavnosti Chropyně
31.5.2013 - Námořníci Den dětí ZŠ a MŠ
13.6.2013 - Výlet na Farmu do Vlkoše
22.6.2013- Výročí Domova seniorů v Tovačově,loučení na prázdniny s Hanáčkem.
28.2.2014 - Dětské šibřinky - Taneček s Večerníčkem
8.3.2014 -Vodění medvěda s hanáckým souborem Hatě Tovačov
12.3.2014 Vynášení Moreny s KRPŠ Tovačov
17.4.2014 Velikonoční hrkání
30.4.2014 Pálení čarodějnic Tovačov
8.5.2014  Májové slavnosti Tovačov
14.6.2014 Tovačovské fěrtóšek
21.6.2014 Majetíské věneček
1.3.2015 Dětské šibřinky - Popeláři
14.3.2015 Tovačovské fěrtóšek
21.3. 2015 Vynášení Moreny s Krpš Tovačov
27.2.2016 Dětské šibřinky - Myší rej
11.3.2016 Vynášení Moreny s Krpš Tovačov
8.5.2016 Oslava výročí ZŠ Tovačov
28.5.2016 Tovačovské fěrtóšek - posezení u cimbálu