čtvrtek 22. září 2016

Taneční kroužek Hanáček Tovačov

Taneční kroužek Hanáček je  zájmovým kroužkem Základní školy a mateřské školy v Tovačově . Činnost kroužku nejmladších dětí je zaměřena na výuku jednoduchých tanečních her, říkanek a písní. Starší děti už zvládají základní taneční kroky a jednoduché říkanky postupně nahrazují krásnými hanáckými písněmi. Malé i velké děti tak získávají pohybové schopnosti, dramatické dovednosti, hudební cítění, jsou nuceni spolupracovat se svými vrstevníky a již v tomto věku si jsou schopni uvědomovat historii svého rodného kraje. Od osmého ročníku základní školy mají děti možnost přejít do souboru Hatě. Veškeré tyto "vznešené" cíle jsou přitom výbornou příležitostí pro vznik nových přátelství.

Taneční kroužek Hanáček bude každý týden ve čtvrtek 15,30 – 16,15h od 5.10. 2017 ve třídě Berušek.